Logo

Miten onnistut rakentamaan lain velvoittaman latausinfran kiinteistöön 2024 loppuun mennessä?

Date

Tuesday, August 27, 2024

Time

10:00 AM Europe/Helsinki

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

AIHEENA:

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä velvoittaa varustamaan uudet pysäköintipaikat latauslaitteilla seuraavasti (muut kuin asuinrakennukset):

  • jos pysäköintipaikkoja on 11–50 kpl vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste
  • jos pysäköintipaikkoja on 51–100 kpl vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä
  • jos pysäköintipaikkoja on yli 100 kpl vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä

Lisäksi latauspistevalmius on rakennettava pysäköintimäärän mukaan seuraavasti:

  • enintään 10 pysäköintipaikkaa à ei latauspistevalmiusvelvoitteita
  • 11–30 pysäköintipaikkaa vähintään 50 % pysäköintipaikoista latauspistevalmius
  • 31–75 pysäköintipaikkaa vähintään 15 pysäköintipaikkaan latauspistevalmius
  • yli 75 pysäköintipaikkaa vähintään 20 % pysäköintipaikoista latausvalmius.
                   Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200733
Miten onnistun toteuttamaan lain velvoittaman sähköajoneuvojen latauspistemäärän mahdollisimman helposti ja kohteen mukaan parhaalla tavalla?
Tule kuulemaan vinkkejä toimivan ja helpostirakennettavan latausinfran rakentamiseen!


Anu Rantala

Anu toimii UTUlla sähköauton lataus liiketoimintayksikön päällikkönä. Anulla on pitkä kokemus ja vahva tietämys sähköautojen lataustuotteiden ratkaisumyynnistä.